top of page

Alternatives al mite del desenvolupament

Agricultura amb enfocament ecofeminista per canviar-ho tot

La zona de Casamance, on Kakolum desenvolupem els nostres projectes, es caracteritza per ser majoritàriament rural: la majoria de la població viu de l'agricultura, i entre els agricultors les dones juguen un paper fonamental.


Gran part cultiven en petits espais als seus habitatges o en terrenys comunitaris constituïdes en associacions juntament amb altres dones. Així ho han fet durant anys, i així ho continuen fent, amb pràctiques que s'han anat adaptant als nous temps i amb canvis que no sempre són positius.


Així, pràctiques tradicionals com l'ús de plantes locals per prevenir i curar malalties o la recol·lecció i conservació de llavors autòctones s'estan reemplaçant per l'ús d'adobs i pesticides químics, per la preferència cap a medicaments occidentals moltes vegades inaccessibles i per la compra i la dependència cap a llavors estrangeres que trenquen el cicle de vida dels horts i fan cada cop més forta la dependència cap a l'exterior.Crear bancs de llavors per trencar la dependència


Per això, en el marc del projecte que estem duent a terme juntament amb Setem Andalusia, finançat per Diputació de Granada, una activitat clau és la introducció a la creació de bancs de llavors als 3 horts sobre els quals actua el projecte: Djindem, Diannah i Kabar.


Les formacions, que continuaran de manera més extensa a finals d'aquest any, tenen com a objectiu recuperar les pràctiques tradicionals de recol·lecció, conservació i sembra de llavors locals per garantir la independència de l'exterior i tenir llavors adaptades al medi. Són més resistents a les plagues, s'adapten al clima amb més facilitat i contribueixen a garantir la seguretat alimentària de les famílies.

3 views

Comments


bottom of page