top of page
trigo1.jpg

La transparència és un element crucial per a KAKOLUM, ja que no només la considerem un indicador de qualitat i reputació, sinó també una via per generar confiança a l'entorn i amb altres actors. Mitjançant accions proactives, més enllà del marc legal vigent, promovem la transparència a tots els àmbits de l'associació: econòmic, de governança i resultats d'acció.

En el marc econòmic, des del 2021 KAKOLUM col·labora amb l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament en projectes anuals. Aquesta col·laboració es caracteritza per complir totes les garanties de qualitat, tant pressupostàries com de control d‟accions, sotmeses també a processos d‟auditoria externa.

Pel que fa a la governança, a KAKOLUM mantenim obertes i accessibles les decisions i la gestió de l'entitat. Això implica compartir la informació amb socis, donants, voluntaris i treballadors, ja que considerem que la nostra missió ens obliga a fer-ho. Això es materialitza en la disponibilitat de la informació rellevant sobre les activitats, les finances, les polítiques i altres aspectes de l'organització.

Pel que fa als resultats d'acció, a KAKOLUM publiquem periòdicament les nostres accions i resultats a les xarxes socials, així com una memòria anual a la web. Això permet que els stakeholders coneguin de primera mà limpacte i lefecte de les seves iniciatives.

La comunicació i la transparència no són només ideals, sinó pràctiques que es concreten a l'operativa diària. A cada projecte, a KAKOLUM integrem un conjunt d'accions comunicatives que inclouen notes de premsa, aparicions en mitjans de comunicació, creació d'infografies i pòsters, trobades en línia amb els stakeholders, newsletters trimestrals i publicacions setmanals a les xarxes socials.

A més de les accions habituals, a KAKOLUM exposem una sèrie de documents que proporcionen una visió detallada del funcionament i principis d'actuació. Aquesta documentació és fruit d‟una reflexió i un treball intern per garantir la transparència i la qualitat de la gestió.

bottom of page