top of page

Feliç dia internacional de la dona rural!

Avui, 15 d'octubre, celebrem amb Setem Andalusia la feina que estem fent juntament amb les dones rurals de Casamance


El projecte que Setem Andalusia i Kakolum desenvolupem durant aquests mesos al sud del Senegal, finançat per Diputació de Granada, té com a protagonistes més de 200 dones rurals.


A la Casamance rural, la dona és la columna vertebral de les famílies, i per a nosaltres, les dones rurals són l'eix principal d'aquest projecte.


Estem creant les condicions idònies perquè dones de 3 comunitats puguin desenvolupar els seus treballs agrícoles amb el màxim benefici, construint infraestructures que facilitin la seva feina i capacitant-les en tècniques d'agricultura sostenible perquè adaptin els cultius al canvi climàtic i augmenti la resiliència.


La dona rural al centre de l'acció


Al Senegal, el 56% de la població viu a zones rurals. A Casamance, on la taxa d'incidència de pobresa és del 67%, el dia a dia de la dona rural gira al voltant de la cura de la família, buscar aigua, cuinar i treballar als cultius per portar aliment a la llar i vendre una petita part. Tot i suportar una gran càrrega de treball agrícola, els beneficis que en reben solen ser ínfims. A més, només un 3,8% de les dones són propietàries de la terra.


Les dones rurals tenen menys possibilitats de fer feines remunerades que els homes, malgrat ser més actives en l'economia rural informal; tenen més taxa d'analfabetisme davant les dones de les zones urbanes i estan més exposades a violències; com el matrimoni infantil i la mutilació genital.


Tot i aquestes desigualtats, les dones rurals exerceixen una funció clau de suport a les seves llars i comunitats per assolir la seguretat alimentària, generar ingressos i augmentar els mitjans de subsistència que assegurin el benestar de les seves famílies.


Per això, en aquest projecte volem ressaltar el paper que tenen elles com a motor de les seves comunitats, com a creadores de vida i com a pilars per al desenvolupament de les zones rurals de Casamance.A Kakolum entenem l'agricultura com a mitjà de subsistència clau per al benestar de les famílies rurals. Davant l'agricultura a gran escala, que fomenta l'exportació de matèries i l'explotació de comunitats camperoles, danyant els sòls i espoliant els recursos naturals; creiem fonamental treballar juntament amb les dones rurals perquè reprenguin el contacte amb la terra, amb la natura i amb una agricultura diversificada que n'asseguri la seguretat alimentària i nutricional.Feliç dia internacional de la dona rural!

Per l'apoderament de les dones rurals de Casamance!0 views

Kommentarer


bottom of page